Satın Alma Politikamız

Şirketimizin satın alma politikası hakkında bilgiler

ESNAD SAVUNMA, kaliteli ürünü, zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen, kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren, çevre ve iş güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan, askeri standartlara hakim ve çağdaş yönetim anlayışına sahip firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kurmaktadır.

ESNAD SAVUNMA olarak, teknoloji gelişimine, insan kaynaklarına yatırım yapan, çevre ve insan sağlığına saygılı tedarikçileri tercih etmekte ve mevcut tedarikçilerimizin bu konulardaki gelişimini desteklemekteyiz.

ESNAD SAVUNMA olarak satın alma politikamız; tedarikçilerimizden, yüksek iş etiği ve çevre standartlarında, askeri standartlarda malzeme, ürün ve hizmet tedarik etmektir.